Curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya.